Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović izjavio je da bi prava mera zahvalnosti prema svim zdravstvenim radnicima u Srbiji bilo uračunavanje beneficiranog radnog staža za sve vreme trajanje pandemije korona virusa u Srbiji i da bi na taj način država pokazala da prepoznaje i ceni sve što su oni uradili za dobrobit svih građana i očuvanje javnog zdravlja.

"Svaka pomoć zdravstvenim radnicima je poželjna i zaslužena, pa tako i jednokratno davanje u iznosu od 10 000 dinara, ali ono nije dovoljna kompenzacija za sva odricanja i žrtve koje su zdravstveni radnici podneli u borbi protiv korona virusa. Nakon dve godine rada u nemogućim uslovima, konstantnog prekovremenog rada, rada bez godišnjih odmora i neverovatnog stresa kom su svakodnevno izloženi svi zdravstveni radnici najmanje što država može da uradi jeste da im za sve vreme trajanja pandemije uračuna beneficirani radni staž i tako pokaže da zaista ceni njihov rad. Lekari, medicinsko osoblje, vozači i svi drugi zdravstveni radnici su u prethodne dve godine žrtvovali svoj porodični i društveni život, konstantno bili izloženi opasnosti za sopstveno zdravlje, spašavali živote građana ali su se i svakodnevno suočavali sa umiranjem građana, a u ne malom broju slučajeva i sa smrću svojih kolega i to će sigurno ostaviti dugoročne posledice na njih, kako u pogledu fizičkog tako i mentalnog zdravlja. Zbog toga je neophodno da se po okončanju pandemije obezbede programi psiho-fizičke rehabilitacije svih onih koji su bili u prvom redu borbe protiv korona virusa"