Član Predsedništva PSG Pavle Grbović rekao je za Danas da PSG sigurno neće učestvovati u širenju histerije i lažnih vesti i pokušaju da se na tuđim mukama prisvoji procenat glasova.

– Poznato je da se kampanja najlakše vodi tako što se manipuliše neznanjem i strahom kod ljudi, ali PSG sigurno neće biti deo takvog projekta. Smatramo da taj problem treba rešavati na human način, na šta nas kao narod obavezuju i naša izbeglička iskustva. Siguran sam da možemo da pokažemo solidarnost sa tim ljudima i pružimo im pomoć u skladu sa zakonima Srbije i evropskim standardima, ali uz istovetan zahtev da i oni poštuju propise države u kojoj se privremeno nalaze – smatra Grbović.