„Da li je istina da je UKP sprovela istragu u Elektroprivredi Srbije (EPS) u kojoj je ispitano više od 150 osoba i da se u narednih 7-10 dana očekuje hapšenje najmanje dvadeset osoba iz EPS među kojima je i šef sektora unutrašnje kontrole Nenad Dilberović? Da li među tim osobama neće biti Milorad Grčić? Da li je razlog što je istraga zaobišla Grčića to što je on Vučiću dostavio dokument u kom svaki njegov potez od početka upravljanja EPS do kraja 2021. godine na najdirektniji način povezuje upravo sa njim?“ pitanja su koja je na današnjoj konferenciji za medije postavio Pavle Grbović odlazećem predsedniku Aleksandru Vučiću.

Pavle Grbović je rekao da su ovo razlozi zašto ni nakon dva meseca od navodnog povlačenja Milorada Grčića, a koji i dan danas potpisuje dokumenta u EPS-u, ta kompanija nije dobila novog direktora i ako je gospodin Tomašević nezvanično promovisan na nekoliko televizija kao novi direktor, ali se od toga naknadno odustalo.

„Mi smo u situaciji da nekoliko meseci od pokretanja Afere paralelne službe bezbednosti i prisluškivanja u EPS, i najvećeg sloma sistema u istoriji ove kompanije koje je državu Srbiju koštalo više od milijardu evra, ne možemo da dobijemo normalno i pošteno rukovodstvo strateški najvažnijeg preduzeća u Srbiji. Prethodno rukovodstvo je dovelo EPS u takvo stanje da kada bi Nikola Tesla lično preuzeo to preduzeće, ono ni nakon dve godine najpoštenijeg i najstručnijeg rukovodstva ne bi moglo da nadoknadi nanetu štetu.“ zaključio je Pavle Grbović 

„Još uvek nismo dobili odgovore ni od nadležnih organa ni od rukovodstva EPS, ni od odlazećeg predsednika Aleksandra Vučića, koji je direktno umešan u slučaj, na pitanja koja sam postavio u novembru prošle godine. Nisu pokušali ni da opovrgnu informacije koje sam izneo, pa samim tim smatram da je sve što sam rekao tačno.“ rekao je Grbović.

Grbović je podsetio na sve informacije koje je iznosio na prethodne dve konferecnije krajem 2021. godine: „Početkom 2017. godine, neposredno nakon što je Grčić imenovan za V.D. direktora Elektroprivrede Srbije, a podsećam da je imenovan rešenjem koje je potpisao tadašnji premijer Aleksandar Vučić, zajedno sa tadašnjim načelnikom sektora za unutrašnju kontrolu Nenadom Dilberovićem, a uz saznanje najvišeg rukovodstva Republike Srbije, u Elektroprivredi Srbije je formirana paralelna obaveštajna struktura. Uspostavljen je prislušni centar čiji je cilj bio praćenje političkih neistomišljenika i protivnika i to ne samo onih iz redova opozicije, već i onih neposlušnih iz redova vladajuće stranke. Tada sam rekao da je prema nekim informacijama o postojanju ovog centra bio upoznat i Aleksandar Vučić i da mu ništa to nije smetalo sve dok se ta ekipa ljudi nije odmetnula i krenula da radi protiv njega. Tada sam rekao da postoje indicije da je jedna od osoba koja je tada prisluškivana i otac predsednika Anđelko Vučić. Desetak dana nakon te konferencije dostavio sam javno dostupna dokumenta da je EPS kupio veći broj mobilnih telefona za šifrovanu komunikaciju, da su to mobilni telefoni koji su deset puta skuplji od najskupljih „skaj“ telefona o kojima je u to vreme govorio ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.“