foto: Beta

 

Povodom 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava.

Ljudska prava su elementarna prava svakog čoveka bez obzira na njegovu rasnu, etničku, versku, seksualnu ili bilo koju drugu pripadnost ili opredeljenost.

Nažalost, svedoci smo, a istorija je često, naročito u XX veku, na surov način pokazala da ima političkih režima, organizacija  i vođa koji sebe svrstavaju izvan i iznad normativnog prava i propisa, i koji, poštujući jedino zakon sile i moći, ugrožavaju one ljude ili zajednice koji prema njihovom umobolnom sistemu vrednosti ne zaslužuju slobodu i ljudsko dostojanstvo.

Zbog gorke činjenice da u multietničkoj, multikonfesionalnoj i multikulturalnoj Vojvodini i Novom Sadu postoje, za sada i na sreću tek malobrojne, neonacističke i klerofašističke grupe i pojedinci koji sebe, kakvog li cinizma, nazivaju rodoljubima i patriotama, i koji svoje antihumane i anticivilizacijske ideje između ostalog promovišu ispisivanjem simbola i poruka mržnje na javnim fasadama - mi, potpisnici ovih redova osećamo i potrebu i obavezu da Međunarodni dan ljudskih prava ne obeležimo samo prigodnim rečima, već konkretnom aktivnošću.

Prekrečivanjem simbola i poruka mržnje na javnim fasadama u Novom Sadu želimo da pošaljemo jasnu poruku da ćemo se uvek i svim legalnim načinima borbe suprotstaviti zlu koje reafirmiše ideologiju krvi i tla.

Koristimo priliku da podsetimo nadležne organe Republike Srbije da su u obavezi da svakoga dana u godini neselektivno sprovode zakon i štite ljudska prava građana, da ne dozvole bilo kojoj grupi ili pojedincu  da raspiruje mržnju i seje strah u društvu, te da svakoga ko to pokuša bezuslovno privedu pravdi, jer od pretnji i zastrašivanja do konkretnog čina nasilja samo je jedan korak.

Podsećamo gradsku vlast da Novosađani kao poreski obveznici plaćaju antigrafitne jedinice da uklanjaju poruke mržnje, što one očigledno ne rade. Da li to gradskim vlastima ne smetaju grafiti sa neonacističkim simbolima i porukama mržnje? Da li prećutno podržavaju zastrašivanja naših sugrađana dok ih istovremeno pljačkaju?

Zbog svega toga pozivamo naše sugrađane i građane Srbije da se na sve dozvoljene načine izbore za uspostavljanje pravne države i vladavine prava, drugim rečima, pozivamo ih da se bore protiv vladajućeg nedemokratskog režima kome očigledno nije stalo do ljudskih prava, već jedino do održavanja straha i nestabilnosti u društvu.

 

U Novom Sadu,

10.12.2020.

 

Davor Stefanović, Mladi PSG

Aleksa Šorak, Omladina SSP

Dejan Bagarić, Omladina DS 

Duško Radosavljević, SAV