Omladina Pokreta slobodnih građana predlaže Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da zajedno sa svim univerzitetima u zemlji pronađu modele kako bi pomogli samofinansirajućim studentima tako što će im umanjiti iznose školarine i pomeriti rokove za plaćanje nakon vanrednog stanja. Ovim se pridružujemo inicijativi članova Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu koji su sa predlogom izašli pred Senat Univerziteta.

„Znatno smanjeni prihodi, ostanak bez posla, a uz to i dodatni troškovi koji sa sobom nosi trenutna situacija, neminovno nameću potrebu za nekom olakšicom za studente, one koje u političkim kampanjama nazivate "naša budućnost".“ kaže Marija Jančić iz Omladine PSG i dodaje da „Jedino racionalno rešenje u ovom trenutku bi bilo to da se svim studentima omogući da rate za školarinu isplate nakon završetka vanrednog stanja, kada se sve vrati u redovne tokove, a ukoliko je moguće da im se školarina i umanji. Pozivamo sve na solidarnost i na što hitniju reakciju.“

„Školarina na fakultetima se iz godine u godinu povećava, samofinansirajući studenti neretko uporedo rade različite poslove kako bi mogli da isplate svoja dugovanja. Svim kategorijama u državi najavljuje se pomoć i olakšice, dok su studenti s druge strane prvo izbačeni iz domova bez stvari, a onda pozivani da ih pokupe kako bi se u njihove sobe uselili građani koji su pod karantinskim merama. Ministri Šarčević i Udovičić koji bi trebalo da se staraju o našim pravima se ni ne oglašavaju, te od njih tražimo da pronađu načine da pomognu svim mladima koji su takođe pogođeni ovom krizom“ rekla je Marija Jančić.