Omladina Pokreta slobodnih građana pita Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ministra Mladena Šarčevića kada će biti rešen sistem akreditacija na fakultetima u Srbiji? Kao mladi, koji su u procesu školovanja ili su pomenute fakultete završili, izražavamo zabrinutost da li će se i kako naše diplome vrednovati, a još više smo zabrinuti što ministarstvo, ocene da su sporne akreditacije visokoobrazovnih ustanova u našoj zemlji, ne uzima za ozbiljno.

Naime, sistem akreditacije na srpskim fakultetima ne odgovara evropskim standardima, zaključak je Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA), koja je proverila status Nacionalnog tela za akreditacije, povodom vesti da je validnost srpskih diploma u inostranstvu na "klimavim nogama".

Validnost fakultetskih diploma stečenih u Srbiji dovela se u pitanje kada je objavljeno da je članica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), bila niko drugi, nego profesorka Univerziteta Singidunum Verka Jovanović. Budući da je naše telo za dodelu akreditacija stavljeno pod nadzor jos 2017. godine, kao i da je naše članstvo suspendovano, diplome stečene u Srbiji prete da za mlade ljude postanu veliki problem, umesto velike nagrade za godine učenja i truda. 

MASA, koja okuplja pripadnike akademske zajednice, objavila je da je proverila međunarodni status Nacionalnog tela za akreditaciju i utvrdila da je Evropska asocijacija za visoko obrazovanje (ENQA) suspendovala članstvo našeg tela. Još 2017. godine Nacionalno telo za akreditaciju obavešteno je da ENQA nije zadovoljna načinom na koji se dodeljuju akreditacije srpskim fakultetima.

Glavna zamerka je sistem u kom isti ljudi konstantno vrše evaluacije i odlučuju o akreditacijama, a zameren nam je i premali broj eksternih recenzenata. Naše ministarstvo je dobilo rok od dve godine da ovaj problem reši, koji ističe sredinom marta ove godine. Suvišno je proveravati da li je išta od ovih anomalija rešeno, s obzirom na to da ministarstvo nije do kraja ni upućeno u to šta za naš obrazovni sistem predstavlja članstvo u ENQA.

Iz Ministarstva je brže-bolje saopšteno da se validnost ne dovodi u pitanje, a Omladina Pokreta slobodnih građana i te kako dovodi u pitanje sposobnost i stručnost ljudi koji o našem obrazovanju odlučuju.

Ministar Šarčević, kao glavno lice obrazovanja u Srbiji, niže recke u svoju beležnicu grafova, a povodom ovih vesti oglasio se saopštenjem da ovo pitanje ne zavisi od članstva Srbije u ENQA.

Pitanje je koliko je ministar dobro obavešten, s obzirom na to da relevantni mediji navode da se našim izbacivanjem iz ENQA značajno otežava postupak priznavanja srpskih diploma u zemljama EU, jer je članstvo u ovoj organizaciji garancija kvaliteta visokog obrazovanja. Obezvređivanju našeg rada, učenja, plagiranju i falsifikovanju diploma i zvanja, mora se stati na put i zato pozivamo da se što pre krene sa rešavanjem problema.

Omladina Pokreta slobodnih građana