Odbornička grupa "Ujedinjeni" podržava predlog Beogradske agencije za identifikovanje i sprečavanje korupcije (BIRODI) za formiranje antikorupcijskog tela grada Beograda. 

Odbornička grupa "Ujedinjeni" je već podnela, ovog ponedeljka, zahtev za dopunu dnevnog reda na temu formiranja antikorupcijske komisije, za sednicu skupštine Beograda koja će se održati 18. avgusta.

Predlogom se telo obrazuje kao skupštinska komisija koju moraju da čine lica koje predlažu odborničke grupe, s tim da većinu u komisiji moraju da čine predstavnici opozicionih odborničkih grupa. Lica koja ulaze u komisiju mogu biti i građani i nestranačke ličnosti u čiju nepristrasnost odbornička grupa koja to lice predlaže veruje. 

Mi podržavamo i drugačiji pristup kojim će formirati stalna kancelarija sa pet članova, ali samo ako ta lica budu izabrana glasovima opozicionih odbornika. U suprotnom postoji rizik da se ispunjava forma, a da se ne dođe do realnog rešavanja problema.

U našem predizbornom obećanju građanima smo rekli da ćemo formirati antikorupcijski tim i boriti da se do tog cilja i dođe, bilo kao stalnog organa ili kao komisije. Pozitivno je da što više organizacija iz civilnog društva apeluje na gradske vlasti. Neophodno je da se zaustavi parališuć uticaj korupcije na sve sfere funkcionisanja Beograda.