Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Pokreta slobodnih građana pozdravlja donošenje Privremene rezolucije Komiteta ministara Saveta Evrope kojom se nalaže Republici Srbiji da hitno sprovede presudu i omogući saznavanje svih relevantnih činjenica u vezi sa statusom novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji.

Predstavnici vlasti neuspešno pokušavaju da prikriju svoju nesposobnost u sprovođenju ove presude nepodnošljivom zloupotrebom pravnog poretka države. Radne grupe, komisije i obećanja ne mogu biti zamena za pravni poredak i istinu o stvarnoj sudbini nestalih beba.

Iako je presuda u Slučaju Zorice Jovanović morala da se sprovede najkasnije do 9. septembra 2014. godine, ni posle četiri godine roditelji ne znaju šta se dogodilo sa njihovom decom.

Srbija još nije preduzela ni odgovarajuće mere kako bi osigurala uspostavljanje mehanizma kojim bi se omogućilo svim roditeljima dece za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Republici Srbiji, da saznaju njihovu sudbinu.

Sramno je da država nema volje ni kapaciteta da se pozabavi ovim problemom. Ukoliko država ne pruža adekvatnu zaštitu najmlađoj populaciji, šta onda može da očekuje bilo koji građanin Srbije?

Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost PSG traži od države da prestane sa kršenjem međunarodno prihvaćenih obaveza i osnovnih ljudskih prava građana i podseća da je Republika Srbija, kao članica Saveta Evrope i potpisnica evropske Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dužna da poštuje i sprovodi presude Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) koje su donete protiv nje.