Pokret slobodnih građana upozorava da država više ne ispunjava svoju osnovnu dužnost – ne omogućava građanima uživanje njihovih prava i sloboda, niti im pruža elementarnu pravnu i fizičku zaštitu, čak ni onim najslabijima, te ocenjuje da ova vlast tu ulogu ne može da obavi jer je sama sazdana na nasilju.

Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Pokreta Slobodnih građana podseća da su u poslednjih sedam dana ubijeni jedno dete i dve žene ispred Centara za socijalni rad, čija je osnovna namena da pomognu najugroženijim građanima i zaštite ih. To su samo najuočljiviji slučajevi nasilja koga je zemlja puna, i od kog ljude država ne štiti, a sve češće je i direktan izvor nebezbednosti građana. Odbor Pokreta podseća na ljude poginule u poplavama, u helikopteru, na dvoje diplomata, pa onda i ambasadora u Libiji, na noćnog čuvara iz Savamale, plakatara vladajuće stranke na auto putu, pritvorenika u zatvorskoj bolnici, samoubistva radnika zbog neisplaćenih zarada garantovanih Ustavom; na nerešena ubistva i atentate, na upade u stanove novinara, njihovo fizičko zlostavljanje, praćenje i prisluškivanje, na satanizaciju političkih protivnika, gaženje prava radnika i  ekonomsko-socijalno uništavanje građana u Srbiji koja je u Evropi zemlja sa najvećim jazom između bogatih i siromašnih.

U svetlu poslednjih događaja posebno i primera radi Pokret ukazuje na odgovornost sadašnjeg ministra odbrane Aleksandra Vulina, koji je bio na čelu ministarstva za rad i socijalna pitanja, i koji je ustanove za socijalni rad ostavio u potpunom rasulu, i podseća da ni za šta od navedenog NIKO u vlasti nije snosio nikakvu odgovornost. Umesto toga, svakodnevno čujemo od najviših državnih službenika kako država ide u pravom smeru, kako imamo odlične zakone, da nema kršenja ljudskih prava u Srbiji, da svi građani osećaju pozitivne promene, a da je opozicija kriva za probleme…

Izveštaji ukazuju da državni organi koji su dužni da pruže zaštitu žrtvama nemaju dovoljno kapaciteta za efikasno postupanje, izostaje i neophodna profesionalna obuka kadrova koji se bave posebno osetljivim temama i da nedostaje svest kod najviših državnih službenika o ovim problemima i neophodnosti hitnih i sistemskih promena. To, međutim, nije slučajna pojava, već rezultat politike konflikta i manipulacije nasiljem, koja se sa najviših državnih instanci i preko najmasovnijih medija upražnjava svakodnevno.

Pokret ne očekuje da će sadašnja vlast promeniti svoju prirodu. Dok ne bude smenjena, apelujemo na najviše državne službenike da umanjuju štetu sprovodeći zakon i brinući o građankama i građanima više nego o svom položaju na poslu. Samo tako će zadržati ili steći integritet i trajno poštovanje, zaštititi sebe i druge od destrukcije institucija i društva koja je u toku.

Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost

Pokret slobodnih građana