Pokret slobodnih građana oseća obavezu da javnosti ukaže na neistine koje je Aleksandar Vučić izrekao prilikom jednog od brojnih napada predizborne histerije. Tada je pokazao ozbiljno i zabrinjavajuće nepoznavanje prava za nekoga ko za sebe tvrdi kako je bio jedan od najboljih studenata u generaciji i da je Pravni fakultet u Beogradu završio sa najvišim ocenama.

PSG odbacuje kao netačne i u potpunosti pravno neutemeljene tvrdnje predsednika Republike da podatke o broju upisanih u birački spisak može izdati isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Možda je  Vučićeva skrivena želja da Nebojša iz Beograda vodi i birački spisak, ali za sada MUP ne samo da nije isključivo nadležan, već nije uopšte nadležan za vođenje biračkih spiskova. Prema Zakonu o jedinstvenom biračkom spisku taj posao poveren je ministarstvu nadležnom za poslove uprave, dok deo biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave ažurira opštinska, odnosno gradska uprava, kao posao koji joj poverava nadležno ministarstvo.

Vučić bi izbegao nepotrebno javno sramoćenje da je makar jednom otvorio pomenuti Zakon, jer odredbe koje opredeljuju nadležnost za vođenje biračkog spiska se nalaze već u članu 2. tog Zakona. Zato pozivamo predsednika da se više pozabavi čitanjem zakona i poštovanjem institucija, a manje paranoičnim naredbama da se "proveri gde ide i šta radi helikopter" koji mu, tokom dnevne doze javnog zastrašivanja novinara i vređanja političkih neistomišljenika, upada u reč, prekida tok misli i remeti inspiraciju.

PSG, takođe, ukazuje da su dokumenta kojima se dokazuju sumnjive promene u biračkim spiskovima opština Vračar i Zvezdara, kao informacije od javnog značaja dostupna svima i da su izdata u skladu sa procedurom koju propisuju Zakon o jedinstvenom biračkom spisku i Uputstvo za sprovođenje zakona o jedinstvenom biračkom spispku. Tako izdati dokument pored toga što je informacija od javnog značaja predstavlja i javnu ispravu, što znači da u pogledu sadržine takvog dokumenta važi pretpostavka istinitosti.

Vučićevo negiranje njihove istinitosti nije samo čin panične političke borbe, već i otvoreno urušavanje i nipodaštavanje pravnog poretka države. Svojom izjavom predsednik Republike je poslao nedvosmislenu poruku svim državnim službenicima da će biti proglašeni za lažove i državne neprijatelje kada, obavljajući svoj posao u skladu sa zakonom, izdaju javnu ispravu čija sadržina njemu lično nije po volji. 

 


Izvori:

  • Foto: Corax