Povodom najave aktuelnog režima da će besmislena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koja je uvedena krajem 2013. godine, biti ukinuta 1. januara 2020, odbor za državnu upravu i lokalnu samoupravu Pokreta slobodnih građana ocenjuje da je ovo samo još jedan populistički potez vladajuće koalicije.  

Zabranom zapošljavanja narušena je struktura zaposlenosti u javnom sektoru. Ovim katastrofalnim potezom ništa se nije dobilo, osim što se unapredilo stranačko zapošljavanje podobnih kadrova, a sa druge strane u vitalnim sektorima kao što su zdravstvo ili školstvo je napravljen potpuni haos.

Zdravstvo ima najupečatljiviji manjak zaposlenih, oko tri hiljade ljudi, a manjak kadrova postoji i u državnoj administraciji (ministarstvima i drugim organima). Poreskoj upravi nedostaje oko 500 poreskih inspektora, a inspekcijskim službama (tržišnoj, sanitarnoj, budžetskoj i prosvetnoj) najmanje 300 ljudi.

Najava da će sve javne službe i institucije morati precizno da utvrde svoje kadrovske potrebe za narednu godinu da bi za njih bio obezbeđen budžetski novac, sama po sebi predstavlja racionalnu odluku, ali postavlja se ozbiljno pitanje čemu će služiti najavljeni budžet, na koga će se odnositi i koje će stavke sadržati? Logično je da će svaki zaposleni biti na teretu budžeta, pa bi se po toj logici svake godine, osim za novozaposlene, morao projektovati, ne kao dao sada, već potpuno drugačiji, kompletan budžet namenjen ljudskim resursima u javnom sektoru. Ovakav proizvoljan pristup otvara širok prostor za malverzacije i zloupotrebe, sve dok se ne donese jasno definisan plan budžetiranja zaposlenih u javnom sektoru, za šta očigledno trenutno ne postoji politička volja.

Iz svega ovoga aktuelni režim pokazuje da se čvrsto zalaže za centralizaciju, kroz strogu kontorolu od strane jednog centra moći, što je u potpunoj suprotnosti sa principom decentralizacije za koju se PSG zalaže i koja bi omogućila veću samostalnost i efektniji  rad na svim nivoima javnog sektora.

Po ko zna koji put u poslednjih sedam godina aktuelni režim je pokazao da svojim stihijskim polurešenjima nanosi nesagledivu štetu javnom sektoru i funkcionisanju državnog aparata u celini.

PSG poziva građane Srbije da zajedničkim snagama učinimo sve kako bi se što pre zaustavilo ponižavanje i razaranje najvažnijih institucija i nerezonsko trošenje državnog novca. Naš cilj je da javni sektor postane servis svih građana, koji će participirati u njegovom radu i koji će biti snažan oslonac institucionalnom ozdravljenju Srbije u procesu jačanja njenih kapaciteta i transformaciji u modernu, evropsku, ekonomski jaku, pravnu državu.  

Odbor za državnu upravu i lokalnu samoupravu PSG-a