Zbog uznemirenosti građana Pokret slobodnih građana postavlja pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova u vezi sa postavljanjem kamera za prepoznavanje lica. Prema našim saznanjima postavlja se sistem sa naprednim kamerama koji ima sistem prepoznavanja lica, odnosno identifikacije lica, pa shodno tome pojavljuju se pitanja građana, a koja su trenutno bez odgovora.

Prema navodima kompanije Huavei, ovom opremom (Safe City systems)  opremili su 230 gradova širom sveta. MUP je, do sada, ceo proces nabavke kamera proglasio za tajnu, tako da do sada građani o celoj proceduri, koja se implementira u njihovo ime, ne zna ništa.

Huawei je naveo da se video materijali i dobijeni podaci čuvaju na naprednom uređaju kompanije za skladištenje podataka pod nazivom “OceanStore”, koji pruža veliki broj mogućnosti kao što su različite analize, analize podataka, analize velikih setova podataka (Big data) dok je period zadržavanja dobijenih podataka ograničen do jedne godine.   

Postoji opravdana bojazan da podaci prikupljeni preko ovakvog sistema mogu biti zloupotrebljeni. Očekujemo od nadležnih organa da objasne ko i kako će upravljati ovim naprednim sistemom koji instalira kompanija Huavei. Takođe, zahtevamo odgovor gde će skladištiti podaci prikupljeni na ovaj način, kako će se koristiti, ko će imati pravo da pristupa isitm, koliko dugo će se čuvati i kako će uništavati prikupljeni podaci.

Pokret slobodnih građana zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova da građanima dostavi odgovore na postavljena pitanja i da im se detaljno objasni ceo proces implementiranja naprednog sistema kamera u Beogradu i Srbiji, koji se postavlja u ime veće bezbednosti građana i novcem svih građana.

Odbor za bezbednost Pokreta slobodnih građana