Stari savski most je istorijski i saobraćajni objekat u centru Beograda koji je svojom pozicijom (savski amfiteatar – Novi Beograd) obuhvaćen projektom “Beograd na vodi”. Razvojem ovog projekta predviđeno je njegovo demontiranje i uklanjanje sa originalnog mesta. O ovoj situaciji već je bilo reči, kada je skrenuta pažnja na štetnost ovakvog zahvata i sa saobraćajne i sa strane zaštite užeg gradskog jezgra.

Stari most zakonom i zakonskom procedurom nije utvrđeno kulturno dobro iako sadrži sva svojstva kulturnog dobra, a to su istoričnost i autentičnost. Most je izgrađen tokom Drugog svetskog rata od strane nemačkih okupatora. Njegovo miniranje je planirano prilikom povlačenja nemačkih trupa ali je ono izbegnuto hrabrim i požrtvovanim delima beograđana. Naime, priča o učitelju Miladinu Zariću koji je lopatom presekao žice za miniranje, je izuzetna priča o požrtvovanju za odbranu Beograda sa kraja drugog svetskog rata, koja ovom objektu pruža istorijski specifičan i vredan kontekst. S druge strane, most je autentična građevina iz tog perioda sa svim interesantnim elementima vojne gradnje. Pored toga, s obzirom da je izgrađen 1944. godine, most ulazi u svoju 75. godinu postojanja. Njegova starost još jedan je od bitnih razloga njegovog očuvanja.

Ovi podaci ga čine odličnim kandidatom za kulturno dobro.

Zakon predviđa da nadležna institucija zaštite registruje objekat ili celinu kao dobro koje uživa prethodnu zaštitu na rok od tri godine od dana registracije. To do sada nije učinjeno.

Pokret slobodnih građana zahteva od nadležne institucije, u ovom slučaju, Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, da pomenuti objekat po hitnom postupku registruje kao kulturno dobro koje uživa prethodnu zaštitu, kako bi se ovaj objekat sačuvao i započeo proces utvrđivanja za kulturno dobro.

Smatramo da je to jedini ispravan i dobronameran način da se navedeni problem reši. Izmeštanjem mosta će se narušiti njegova originalna pozicija a time i značajan aspekt ove istorijske građevine. Ideju o postavljanju u park “Ušće” i izgradnju drugih sadržaja u okviru mosta, smatramo nekompetentnom igrom sa beogradskim kulturnim nasleđem.

Nasuprot tome, Pokret slobodnih građana predlaže promenu namene mosta u pešačko biciklistički most sa odlikama muzeja na otvorenom koji bi prenosio priču o antifašističkim tekovinama naše zemlje i njenih ljudi, i izgradnju drugog mosta za motorna vozila u neposrednoj blizini.

 

Odbor za kulturu Pokreta slobodnih građana