Povodom Međunarodnog dana bezbednosti i zdravlja na radu, Odbor za rad i socijalnu politiku Pokreta slobodnih građana sa žaljenjem konstatuje da je stanje u Republici Srbiji kada su bezbednost i zdravlje u pitanju na poražavajućem nivou koji svakodnevno dovodi u opasnost sve radnike koji još uvek nisu pobegli u neku od razvijenijih zemalja u potrazi za boljim životom.

Nažalost, Srbija se u saopštenjima, istraživanjima i upozorenjima gotovo svih međunarodnih organizacija koje se bave ovom tematikom navodi kao negativan primer u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a posebno se ističe podatak da u pojedinim kompanijama koje posluju na našoj teritoriji i u okviru naših zakona radnici još uvek rade u pelenama sa ograničenim pristupom toaletima! Nadležne inspekcije usled pritisaka moćnika, ali i korupcije koja je trenutno na istorijski visokom nivou uglavnom gledaju kroz prste poslodavcima koji nisu u stanju i ne žele da obezbede osnovne preduslove za obavljanje bezbednog i zdravog rada u skladu sa standardima Međunarodne organizacije rada koje je Republika Srbija ratifikovala.

Da li je potrebno podsećati na svakodnevne izveštaje o zlostavljanju na radu i seksualnom uznemiravanju koje besomučno i bahato vrše predstavnici aktuelnog režima, znajući da se osuda za takvo ponašanje u našoj državi može uporediti sa statističkom greškom. Konačno, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu predviđa da pravo na bezbednost i zdravlje imaju pre svega zaposlena lica, a Odbor za rad i socijalnu politiku Pokreta slobodnih građana je već nekoliko puta naglašavao da više od trećine radno angažovanih u Srbiji ne radi u okviru radnog odnosa, odnosno da nisu zaposleni, što pojedini poslodavci vešto koriste smanjujući sebi troškove rada. Sva ova pitanja zaslužuju ozbiljnu i stručnu analizu koja bi dovela do adekvatnih rešenja i mera koje bi pozitivno uticale na poboljšanje ovog aspekta rada. Međutim, na čelu sa ministrom koji još uvek smatra da nije nadležan za rad u privatnom sektoru teško se može zamisliti bilo kakav boljitak. Ne dozvolimo da nam se čopor nestručnih i bahatih ljudi igra sa životima!

 

PSG Odbor za rad i socijalnu politiku