„Ne postoji opravdan razlog za ponovno odlaganje primene zakona o regulisanju radno-pravnog statusa i plata državnih službenika koje je danas izglasano u Skupštini, a koje je trebalo da dovede konačno do uvođenja platnih razreda i javnih konkursa za zaposlenje novih kadrova jer su se za njihovu primenu stekli svi uslovi.“ rekla je Marija Jončić, članica Izvršnog odbora Pokreta slobodnih građana.

Ona dodaje da „Organi državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave su odavno, u cilju ispunjenja uslova za primenu predmetnih zakona doneli odgovarajuće interne akte poput Odluka o sistematizaciji radnih mesta, Pravilnika o ocenjivanju, uzeli učešća na seminarima i obukama, čak se već nekoliko godina u tu svrhu i vrši ocenjivanje zaposlenih.“

„Navedene okolnosti samo dokazuju da se pravi razlog za odlaganje primene zakona krije u nečem drugom. Zadržava se stanje u kom javna preduzeća i državne agencije uživaju poseban status u odnosu na ostatak javnog sektora zbog čega igraju važnu ulogu u pregovorima prilikom podele partijskog kolača. Tako imamo primere da je sekretarica u javnom preduzeću ili nekoj agenciji mnogo više plaćena od savetnika u gradskoj upravi koji je diplomirani pravnik.“ kaže Jončić.

„Višegodišnje odlaganje početka primene donetih zakona, koji regulišu različite oblasti predstavlja jedan od prepoznatljivih manira ponašanja režima i očigledan dokaz moći izvršne vlasti nad zakonodavnom, odnosno činjenice da je Skupština Republike Srbije, kao najviše predstavničko telo zapravo servis izvršne vlasti. Skupština RS  odavno usvojenim zakonima, uprkos isunjenju uslova za njihovu primenu,  jednostavno odlaže primenu uvek kada je to po nahođenju izvršne vlasti, a poslednji u nizu izgovora je pandemija Korona virusa.“ rekla je ona.

Marija Jončić zaključuje: „Istovremeno, ostavlja se mogućnost da se pod izgovorom „povećanog obima posla“,bez ikakve kontrole, radno angažuju poslušni, partijski kvalifikovani pojedinci. Povećan obim posla kao razlog u nekim situacijama zaista i postoji, ali je daleko češći slučaj u praksi da se iza te floskule krije partijsko udomljavanje, koje za cilj u najvećoj meri ima partijsko finansiranje.“