Pokret slobodnih građana konstatuje da su najnovije ocene Saveta Evropske Unije o procesu pridruživanja Srbije EU najporaznije otkad su započeti pristupni pregovori. U svim važnim oblastima društvenog života, uključujući ekonomiju, uočeni su problemi koji izazivaju zabrinutost EU, zbog čega se nalažu hitne promene stanja.

 

Posebno su istaknuti problemi vezani za vladavinu prava, slobodu govora, nezavisna tela i demokratske institucije. Zahteva se uspostavljanje nezavisnosti i efikasnosti pravnog sistema da bi se on mogao boriti protiv korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca. Ustavne reforme smatraju se urgentnim, a kao stvar prioriteta traži se sloboda medija i novinara koji su posebno ugroženi. Traži se i obezbeđivanje prava etničkih manjina i ranjivih društvenih grupa, i zahteva jasan prilaz ratnim zločinima i njihovim akterima. Naglašava se da će normalizacija odnosa Srbije sa Kosovom i dalje suštinski određivati ocenu pristupnih pregovora, pri čemu se očekuje od obe strane da ispunjavaju preuzete obaveze  kako bi se dijalog Beograda i Prištine što pre okončao usvajanjem pravno obavezujućeg sporazuma. Opominje se Beograd da preokrene sadašnji trend i počne progresivno prilagođavanje spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske Unije. Upozoreno je da pojedini aspekti vizne politike Srbije prema trećim zemljama izazivaju posebnu zabrinutost. Kao novi, vrlo važan stav, istaknut je problem izbora u Srbiji, i potreba da se razmotre formati međunarodnih posmatračkih misija.

 

Pokret slobodnih građana smatra da Vučićev režim Srbiju ne približava nego je fatalno, i nepovratno, udaljava od Evropske Unije. Zaključci koje su usvojili šefovi država ili vlada članica Unije pokazuju da je Vučićeva “evropska politika” neiskrena i lažna, da ona zapravo i ne postoji. Nesumnjivo zato, Savet sarkastično konstatuje da Vlada Srbije “svoj strateški izbor za EU”  mora “aktivno i nedvosmisleno predstavljati u javnoj debati”. Da ona to ne želi, dokaz je što su i ove ocene Saveta EU prećutane.

 

Više je nego jasno, međutim, da je gledanje kroz prste Vučićevom režimu lične vlasti prošlo. PSG je uveren da samo promena tog režima može Srbiju vratiti na njen evropski put, i odlučan je u nameri da sa drugim demokratskim snagama smeni diktatorsku vlast i preuzme odgovornost za izgradnju evropske, bolje Srbije.

 


Izvori:

  • Ilustracija: Corax