Odgovor Janka Balandžića, kandidata za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije na pitanje TV N1 - Kojim merama biste ublažili posledice koronavirusa na ekonomiju zemlje?

"Svetska privreda je u velikoj recesiji i mi ćemo posledice osetiti tek u trećem i četvrtom kvartalu 2020. godine. Prvi udar privatni sektor će osetiti u junu prestankom moratorijuma na otplatu kredita, a drugi u avgustu jer nema više uplata minimalaca od 30 hiljada dinara za više od miliona zaposlenih.

Zato predlažemo:

  • Smanjenje poreza i doprinosa u privatnom sektoru od 25 odsto za period jul – decembar 2020. godine
  • I novi moratorijum na kredite u periodu septembar – decembar

Krajnje je vreme da država obrati pažnju na privatni sektor koji je motor razvoja svake države."