Građanski blok 381 pozdravlja formiranje Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, za koji je uprkos svim neregularnostima lista Mađarskog pokreta, članice GB381, osvojila 16 procenata glasova.

Mađarski pokret će u Nacionalnom savetu štititi manjinska prava mađarske nacionalne manjine i zalagati se za njihovo pravo na punu integraciju. Politika Građanskog bloka 381 predviđa kako najviši stepen zaštite i ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina, tako i izgradnju i jačanje zajedničkog nacionalnog identiteta građana Republike Srbije.

Mađarski pokret (Magyar Mozgalom) jedan je od osnivača Građanskog bloka 381, a funkcioner Mađarskog pokreta Jene Maglai član predsedništva tog opozicionog bloka.