Ocene koje je Patrijarh Irinej dao o položaju Srba u Crnoj Gori predstavljaju ekstremni govor koji ne doprinosi rešavanju problema nego ga pogoršavaju.

 

Pokret slobodnih građana ima u vidu Patrijarhove stavove da se današnji položaj Srba u Crnoj Gori može uporediti sa onim koji su Srbi imali u Pavelićevoj NDH.

 

Pokret slobodnih građana smatra takođe da ima prostora da se položaj Srba u Crnoj Gori unapređuje, ali ne na način teških reči i konfrontacije nego konstruktivne saradnje sa vlastima Crne Gore, u dobroj veri da će njene politike modernizacije i emancipacije u budućnosti dati najpovoljniji mogući rezultat i na ovome polju.

 

Ključnu ulogu u tome procesu moraju imati predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori, a matična zemlja srpskog naroda, Srbija, jedino onu i onakvu kakvu predviđaju evropski i međunarodni standardi.

 

Ograđujući se od sadržaja ocena, Pokret slobodnih građana posebno naglašava činjenicu da one dolaze u trenutku krupnih napada na Crnu Goru, pa i iz naše sredine, i zato poziva Patrijarha Irineja da sagleda štetu koju je napravila njegova izjava, i razjasni svoju poziciju.