U najnovijem izveštaju koji se odnosi na Srbiju , GRECO Antikorupcijsko telo Saveta Evrope – (Grupa država protiv korupcije) navodi da ni posle više od dve godine od dobijanja 13 preporuka o sprečavanju korupcije među članovima parlamenta, sudijama i državnim tužiteljima, koje su dostavljene u julu 2015. godine, Srbija nije na zadovoljavajući način sprovela nijednu od njih!

Preporuke se, između ostalog, odnose na poboljšanje transparentnosti parlamentarnog procesa, depolitizacjiu pravosuđa i jačanje nezavisnosti i uloge Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

GRECO zaključuje da je ukupan nivo usklađenosti Srbije sa preporukama „globalno nezadovoljavajući“.

Uzimajući u obzir da je Srbija krajem februara u poslednjem izveštaju međuvladine organizacije FATF (Međunarodno telo za borbu protiv pranja novca) svrstana među 11 zemalja u svetu sa visokim rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih organizacija (zajedno sa Severnom Korejom, Etiopijom, Sirijom, Irakom, Iranom, Šri Lankom, Trinidadom i Tobagom, Tunisom, Jemenom i Vanuatuom), nameće se zaključak da su demokratski procesi u našoj zemlji ozbiljno ugroženi, a lični i partijski interesi stavljeni ispred interesa građana Srbije.

Da bi se rešio problem korupcije potrebna je snažna politička volja, koja kod aktuelnog režima, očigledno, ne postoji. Vlast koja sebe deklariše kao proevropsku, a pritom najgrublje krši evropske i demokratske vrednosti, ne može voditi zemlju ka Evropskoj uniji, a ovakva ocena Antikorupcijskog tela Saveta Evrope može imati ozbiljne posledice po ionako nesiguran i usporen proces evrointegracija Srbije.

PSG se snažno zalaže za nultu toleranciju prema korupciji i iskorenjivanje korupcije i sprovođenju reforme sistema državne uprave. Dobro upravljanje i efikasna i funkcionalna javna uprava ključni su za izgradnju i održavanje poverenja u državu, kao i za stvaranje neophodnih strukturnih reformi kojima se poboljšavaju uslovi života u društvu.

Vlast u Srbiji, očigledno, nije u stanju da sprovede reformu državne uprave, a ta reforma će biti jedan od prioritetnih zadataka PSG-a kada preuzme odgovornost za upravljanje državom. Smatramo da je adekvatno vođena i profesionalna državna uprava, bolje planiranje i koordinacija politika, pouzdane administrativne procedure i unapređeno finansijsko upravljanje u javnom sektoru od presudnog značaja za funkcionisanje države, kao i za sprovođenje svih procesa potrebnih za dalji tok evropskih integracija Srbije.

 

Odbor za državnu upravu i lokalnu samoupravu PSG-a