Najavljeno izmeštanje konstrukcije Starog savskog mosta u Park prijateljstva na Ušću je van svake zdrave logike, a i cena izgradnje Novog mosta je previsoka, ističe diplomirani inženjer saobraćaja Dragomir Lukić, ispred Odbora za saobraćaj Pokreta slobodnih građana.

"Predlažemo da Stari savski most bude u funkciji dok se pored njega bude gradio Novi most, da bi se po izgradnji Novog mosta, Stari savski most rekonstruisao u pešačko-biciklistički most, dok bi Novi most bio predviđen samo za saobraćaj motornih vozila, pa bi samim tim i njegova cena bila značajno snižena. Takođe bi se izbegao dodatni kolaps saobraćaja u Beogradu koji bi bio prisutan sve do izgradnje Novog mosta koja bi trajala oko tri godine.

Naime, motorna vozila u saobraćaju između centralnog dela Beograda i opština Novi Beograd i Zemun trenutno koriste četiri mosta preko reke Save, a na intezitet tog saobraćaja utiče broj vozila u saobraćaju i doba dana. Saobraćaj motornih vozila je nestišljiv, pa bi se u slučaju zatvaranja Starog savskog mosta i sve do izgradnje Novog mosta, vozila koja su za prelazak preko reke Save koristila Stari savski most pojavila na ostala tri mosta i tako doprinela još većim gužvama u saobraćaju ", upozorava Lukić.

Kada je u pitanju planirana cena izgradnje Novog mosta od 1.920 evra po metru kvadratnom i tu saobraćajno-građevinska struka ima primedbe.

"Studija cena izgradnje mostova u više država EU nam govori, da je prosečna cena izgradnje mosta sistemom proste konzolne gradnje oko 1.400 evra po metru kvadratnom, a sistemom navlačenja oko 1.100 evra po metru kvadratnom. Očigledno je, da je razlog veće cene izgradnje Novog mosta taj da je projektom predviđeno da glavni raspon širine 166 metara putem zatega nose dva čelična luka, jedan visine 41 metar, a drugi 47 metara, i koji su jedan prema drugom nagnuti za 10 stepeni. Ta dva čelična luka bi služila »prepoznatljivosti i atraktivnosti« Novog mosta, odnosno bili »šminka«, pa koliko košta da košta platiće građani iz budžeta.

Sredstva od 63,6 mil € koja predviđa Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda bi bila dovoljna za izgradnju optimalnog Novog mosta i rekonstrukciju Starog savskog mosta, kako je to već objašnjeno, kao i za izgradnju još jednog mosta preko reke Save za kojim će se sigurno pojaviti potreba za 10-12 godina. To bi bio poslednji most koji bi se izgradio preko reke Save, jer je jedina slobodna lokacija za taj most nizvodno od Muzeja savremene umetnosti, a spajao bi Bulevar Nikole Tesle i Bulevar vojvode Bojovića", zaključuje Lukić.