Pokret slobodnih građana podržava sve mere kojima će se obezbediti, uz puno poštovanje volje svakog potencijalnog donatora i porodice, dovoljan broj organa potrebnih za spašavanje i produžavanje života ljudi.

 

Nažalost, zbog nesuvislih izjava predstavnika vlasti i njihove sklonosti da krše i zloupotrebljavaju zakone, javnost se razumno zabrinula za način na koji će biti primenjivana nova zakonska regulativa o transplantaciji organa.

 

Što pre budemo imali vlast dostojnu građana i državnih poslova, to će pre ljudi prestati da zaziru od države i jedni od drugih, a život  ući u normalne tokove.

 

Prema globalnim istraživanjima koje je za Britanski nacionalni servis sproveo Ipsosov Institut socijalnih istraživanja, u 2018. godini, Srbija je na celom svetu zemlja sa najmanjim poverenjem među ljudima – 93% građana Srbije smatra da ljudima ne treba verovati!