Na Svetski dan zaštite životinja Pokret slobodnih građana podseća na našu obavezu da svim bićima koja sa nama dele planetu i životni prostor omogućimo uslove za dostojanstven život.

U okviru programa za Zeleni Beograd svrtan je i program za zaštitu i dobrobit životinja. Čvrsto verujemo da samo zdrava životna sredina nije dovoljna, već da moramo raditi i na stvaranju zdravog životnog okruženja koje podrazumeva ugodno mesto za život svih.

Borićemo se za stvaranje boljih uslova za život i tretman prema svim životinjama. Adekvatnim izmenama pravnih akata i njihovom doslednom primenom insistiraćemo  na odgovornom ponašanju njihovih vlasnika kao i drastično strožim kaznama za one koji životinje povređuju, zlostavljaju, zapostavljaju i ubijaju, između ostalog jer verujemo da takve osobe predstavljaju realnu opasnost za celo društvo.

Svedoci smo stalnog porasta broja uličnih životinja. Osim što je takav život patnja za njih kao bića, apsolutno je nebezbedno da ulicom šetaju gladne, preplašene i nesocijalizovane životinje. Zato ćemo, po ugledu na razvijene evropske zemlje, sprovoditi sterilizaciju, redovnu vakcinaciju i obeležavanje svih uličnih pasa i mačaka, nakon čega će one biti vraćene u svoje životno okruženje. Radeći na rešavanju ovog problma Pokret slobodnih građana uveliko promoviše trend usvajanja životinja, umesto kupovine istih. Zato ćemo insistirati na hitnoj zabrani rada svih ilegalnih uzgajivačnica kojih u Srbiji ima preko dve hiljade. Javna je tajna da takve uzgajivačnice zarad profita svojim delovanjem direktno zlostavljaju životinje i krše sve etičke postulate.

Sadašnja vlast je najveći generator iskorišćavanja i nepravde koje nisu pošteđene ni životinje, posebno psi lutalice. Zato naša borba podrazumeva i borbu za ukidanje monopola koji pojedine privatne firme imaju zloupotrebljavajući veze sa SNS, odakle dobijaju milionske ugovore za staranje o lutalicama, dok se suštinski ponašaju kao šinteri. Jedan od najboljih primera je kompanija “Avenija MB” za koju postoje indicije da pse lutalice seli iz opštine u opštinu kako bi više puta naplatila svoje "usluge", kao i stotine krivičnih prijava za zlostavljanje i ubijanje životinja. Zalažemo se da ovakav rad bude strogo sankcionisan, a komunalni inspektori će dobiti odrešene ruke u tim slučajevima

Osim programa koji se tiče napuštenih životinja, Pokret slobodniih građana boriće se za izmeštanje Beogradskog zoološkog vrta iz centra grada na periferiju. Uslovi u kojima se drže životinje apsolutno su neadekvatni i nedostojni bilo kog živog bića. Želimo da stvorimo prostor koji manje liči na zoološki vrt, a više na svojevrsni rezervat prirode u kojem će nastanjene životinje imati daleko bolje uslove za život.

Pokret slobodnih građana će nastaviti da vodi računa o dobrobiti životinja i podiže glas za njihova prava, sa ciljem stvaranja pravednijeg društva u kojem su one uvek prepoznate kao živa bića.