Pokret slobodnih građana zahteva da se poništi skandalozna odluka Skupštine grada Požarevca prema kojoj će vlasnici pasa i mačaka koji žive u stambenim zgradama imati pravo da u stanu drže najviše jednog kućnog ljubimca i podmladak do tri meseca.

Prema propisima Republike Srbije ljubimci se smatraju delom imovine, te je zbog toga ova odluka neustavna. Sa druge strane, Zakon o dobrobiti životinja propisuje način držanja pasa i mačaka, i ako se ovaj zakon poštuje, ne postoji pravni osnov da se nekome ograničava broj ljubimaca.

Pokret slobodnih građana takođe smatra da je odluka o ograničavanju broja pasa i mačaka u stanu kontraproduktivna. Ova odluka bi potencijalno uzrokovala povećanje broja nezbrinutih ljubimaca, umesto da se aktivno radi na tome da se taj broj smanji. Kao predlog  rešenja za  smanjenje broja napuštenih životinja, predlažemo dotiranje obeležavanja i sterilizacije pasa i mačaka, kao i donošenje i usklađivanje zakona o odgajanju sa propisima koji važe u EU.

Anna Oreg

Doktor veterinarske medicine i članica Predsedništva PSG