Prva javna prezentacija Nacrta izmena Generalnog urbanističkog plana Grada Novog Sada održana juče, dovela je do velike bure među zainteresovanim građanima.  Nakon višesatnog izlaganja građani su konačno dobili mogućnost da postave pitanja koja su naišla na negodovanje gradskih urbanista. Direktor JP Urbanizma Dušan Miladinović je istakao da ne želi da se od ovog Nacrta pravi političko pitanje, ali je nedugo nakon toga na pitanje da li je i sam član Srpske napredne stranke on potvrdno odgovorio.

Njegov odgovor povlači za sobom niz pitanja:

U društvu u kojem je nemoguće postati direktor javnog preduzeća bez članske karte, direktor Miladinović moli građane da ne prave političko pitanje u vezi sa uređenjem grada. Da li smatra da o razvoju i budućem izgledu Novog Sada brine samo jedna stranka?

U društvu gde je korupcija svakodnevno prisutna i ukorenjena, gde se konstantno nailazi na različite malverzacije sumnjivih investitora, mole se građani da od uređenja grada ne prave političko pitanje. Da li je političko pitanje to što se urbanistički plan menja zarad interesa privatnih investitora povezanih sa SNS i njihovog ekstraprofita?

U čijem interesu radi JP Urbanizam i njegov direktor? Da li u interesu građana ili u interesu vladajuće partije?

Konačno, najvažnije pitanje od svih je:

Hoćemo li vratiti institucijama nadležnosti koji im pripadaju i struci dostojanstvo i kada?

Ovo je moguće postići samo doslednom,transparentnom i stručnom politikom. Tek tada, zaista, moći ćemo da kažemo da se od uređenja Novog Sada ne pravi političko pitanje.

 

Anna Oreg,
Predsednica Vojvođanskog odbora PSG