Pokret slobodnih građana poziva nadležne da umesto kozmetičkih i represivnih, bez odlaganja preduzmu hitne i suštinske mere za smanjenje zagađenja vazduha koji udišemo i da uvedu kontrolu najvećih zagađivača, termoelektrana, železara i topionica, i zabrane prodaju lignita lošeg kvaliteta građanima Srbije.

Otpuštanje Milenka Jovanovića sa mesta načelnika odeljenja za kvalitet vazduha u Agenciji za zaštitnu životne sredine (SEPA) i to godinu i po dana pred penziju, koje je prema njegovoj izjavi usledilo jer se usprotivio promeni kriterijuma za merenje zagađenosti, a zatim i premeštaj na niže radno mesto u Ministarstvo za zaštitu životne sredine, sada već bivšeg načelnika odeljenja za izveštavanje i informacioni sistem životne sredine Dejana Lekića, koje je prema njegovoj izjavi usledilo kada se pobunio zbog otkaza kolegi Jovanoviću, ne može sakriti činjenicu da građani Srbije dišu vazduh lošeg kvaliiteta.           

Prema izveštaju Agencije za zaštitnu životne sredine za 2019. godinu najveći broj dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti za PM10 čestice zabeležen je na stanicama Novi Beograd (169), Valjevo (132), Smederevo (121) i Užice (120).

Usled promene kriterijuma za ocenu zagađenosti donetih krajem 2020. godine, vazduh koji sadrži preko 40 μg/m3 PM 2.5 čestica više nije zagađen već prihvatljiv, a vazduh koji sadrži 50.0001 μg/m3 azotnih dioksida (NO2) je sada odličan, a ne samo dobar.      
 

Aleksandar Borić,
Poverenik PSG za Novi Beograd