Najavljeno otvaranje 3500 novih radnih mesta u okviru organa javne uprave koji se nalaze pod ingerencijom grada Beograda, samo je još jedan u nizu ciničnih poteza aktuelne vladajuće kamarile, koji potvrđuje ono što svi znamo, a to je da se zapošljavanje, povećanje mesečnih zarada i tome slično najavljuje isključivo kao deo političkih izmišljotina kada god se približe izbori.

Ovakva odluka Vlade ne treba da čudi, naročito kada se uzme u obzir da su joj prethodile slične, sramne odluke poput one o jednokratnoj pomoći penzionerima, odnosno jednokratnom vraćanju ranije otetih penzija. Vlast ne sme da misli na svoje građane jednokratno i samo pred izbore, već stalno, sistematski i na socijalno-ekonomski odgovoran način.

Otvaranje novih radnih mesta, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru kada je to neophodno za obezbeđivanje efikasnijeg vršenja javnih poslova jeste jedan od prioriteta politike za koju se zalaže PSG, ali ne kao vid kampanjskih bajki, već kao rezultat uspostavljenog sistema koji ima svoje uporište na socijalno-ekonomskim osnovama. Naročito je sramno što se zapošljavanjem i samim tim obezbeđivanjem egzistencije za naše građane, manipuliše na ovako otvoren i bahat način koji vređa elementarno dostojanstvo i inteligenciju.

Dokazani uništitelj svega onoga čega se dotakao, a koji se sada nalazi na mestu gradskog menadžera, Goran Vesić, koji je odluku Vlade obrazložio tako što je istakao da se ne radi o otvaranju  novih radnih mesta, već uvođenju u radni odnos 3500 ljudi koji su do sada radili van radnog odnosa u režimu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, zapravo je nesvesno ukazao na svu kontradiktornost, nestručnost i nepostojanje bilo kakvog sistema i poretka među vladajućom koalicijom. Da među njima zaista postoji briga i empatija prema radnicima koji rade u režimu privremenih i povremenih poslova, nadležno ministarstvo bi zakonskom novelom rad radnika zaposlenih na ovakvim  poslovima označilo kao rad u okviru radnog odnosa, i time im omogućilo da zaista ostvare, makar i na papiru, sva radno-socijalna prava iz radnog odnosa u punom kapacitetu. Na ovu potrebu je PSG već ukazivao, a i dalje će nastaviti da se na stručno i moralno utemeljen način bavi prilagođavanjem propisa i regula realnim društvenim potrebama, što će moći i da sprovede u delo kada se najpre Beograd, a potom i cela Srbija oslobode stega nazadne vlasti.

Ova odluka pokazuje i nemogućnost vlasti da zaista otvori nova radna mesta u privatnom sektoru, ojača domaće preduzetništvo i obezbedi mere za podsticaj povećanja zaposlenosti, te javni sektor ostaje neprikosnoveno utočište za zbrinjavanje „zaslužnih građana“ i gomilanje nestručnih kadrova vladajuće koalicije.

Zašto se otvaraju nova radna mesta u Beogradu? Isključivo iz tog razloga što se bliže beogradski izbori! Ne želimo takvu vlast, koja nam omogućava život od izbora do izbora. Ne želimo da budemo deo predizbornog dekora vlasti. Hoćemo društveno odgovoran sistem kojem su građani na prvom mestu. Za to se zalažemo, za to ćemo se i izboriti!

 

Autor: Aleksandar Stevanović, diplomirani pravnik i član PSG Voždovac


Ilustracija: Corax