Plata ombdusmana i njegovih zamenika regulisana je još 2005. godine Zakonom o zaštitniku građana i zbog toga je svaka priča o tome isključivo populistička, navodi predsednik Pokreta slobodnih građana Saša Janković, koji je dva puta vršio funkciju ombudsmana.

Janković dodaje da nije problem u plati zaštitnika građana, već u ukupnim primanjima državnih funkcionera i podseća da je 2012. tadašnjem predsedniku Skupštine Nebojši Stefanoviću već podnosio inicijativu – ali ne da se ograničavaju plate, već ukupni prohodi – koji pored plata uključuju i naknade za članstva u raznim telima i komisijama.

"Veoma je loše ako neko ima malu platu, a onda se kroz članstva u nadzornim odborima, upravnim odborima i komisijama daje višestruko. A još je opasnije ako ima malu platu, a imovina i način života su u potpunoj nesrazmeri sa tom platom. Dakle, još jednom - Pokret se zalaže za jačanje nezavisnih kontrolih organa, za transparentost i doslednost, a ne populističko udovoljavanje najnižim porivima", ističe Janković.


Izvori: