Pokret slobodnih građana ističe da je za saobraćajnicu Slavija – Žička, projekat od kapitalnog značaja za opštine Vračar i Zvezdara, Budžetom grada Beograda za 2020. i 2021. godinu opredeljeno je ukupno  0 (nula) dinara a istovremeno je za projekte: Gondola, Jarbol, 10 fontana po gradu i fontana na Adi Ciganliji obezbeđeno skoro 3.75 miliona evra – samo u ovoj godini, sa planom za dodatna sredstva u sledećoj.

Gradske i državne vlasti uporno izbegavaju da se uhvate u koštac sa problemima koje decenijama sa sobom nosi izgradnja ove saobraćajnice. Neuređenost Katastra nepokretnosti Opštine Vračar, s jedne i  nepostojanje volje da se eksproprijacijom pravično i po tržišnim uslovima obeštete vlasnici poslovnih prostora (u naturi ili novčano), s druge strane, problemi su koji koče realizaciju ovog projekta i koji se, odgovarajućim državnim, gradskim i opštinskim aktima mogu rešiti – da se to stvarno hoće.

Šta je bio motiv da se, bez javne rasprave i bez izmene planskog dokumenta, intervencijom gradskog arhitekte Folića I Sekretarijata za saobraćaj Gradske uprave Beograda, 2017. promene uslovi  Plana detaljne regulacije (usvojenog  2004.) i da se na deonici od Slavije do Mileševske ulice umesto četiri, davno projektovane, sada planiraju  dve kolovozne trake i dve biciklističke staze (pored, paralelnih ovoj saobraćajnici, ulica kojima bi se ovaj  poželjan vid saobraćaja mogao lakše obezbediti),  može se samo pretpostaviti. Ono što znamo je da, umesto gotove saobraćajnice (koju je zamenik gradonačelnika Vesić obećao za 2020. godinu) danas imamo  projekat čija je realizacija ponovo na samom početku.

To što već pet generacija Vračaraca, živi u neizvenosti skoro čitav vek, sa svim nevoljama koje status privremenosti zgrada u kojima žive i/ili rade donosi, i to što će ulice Makenzijeva, Cara Nikolaja i Žička još dugo godina predstavljati saobraćajni problem grada i izvor zagađenja životne sredine stanovnika Vračara, izgleda da ne muči ni jedan od nivoa vlasti.

Istovremeno, Vračarci će za budžet grada 2020. izdvojiti čak 90,20 odsto od prikupljenog poreza na imovinu, naš novac kojim će aktuelni gradski oci neštedimice finansirati «skopljeizaciju» Beograda. Pa šta?

Arhitekta Zorka Marjanović
PSG Vračar