Govor Sergeja Trifunovića, na konferenciji za novinare 20. januara. povodom odluke da Pokret slobodnih građana ne izađe na izbore. 

 

Pokret slobodnih građana doneo je odluku da će izaći na izbore, ali onda kada bude uslova za njihovo održavanje. Sada, možemo samo sa žaljenjem da konstatujemo da u ovom trenutku za njihovo održavanje ne postoje ni najelementarniji uslovi. Samovoljom iskompleksiranog neuspelog huligana stavljen je moratorijum na slobodu govora, mišljenja i javnog delovanja. 

Poverenje u demokratiju je na najnižem nivou od uvođenja višestranačja u Srbiji. Čak 31 odsto mladih smatra da demokratiju treba zameniti nekim drugim oblikom vladavine. PSG ne želi da svojim statiranjem u simulaciji demokratije doprinosi daljem pogoršanju te slike .

Potpisivanjem Sporazuma sa narodom, koji je bio akt dobre volje u cilju ujedinjenja opozicije u borbi za ozdravljenje srpskog društva, obavezali smo se na borbu. Ta borba nije bila ni malo prijatna, posebno kada treba da sedate za istim stolom sa ljudima koje ne biste pustili u kuću. I znamo da smo tu borbu vodili na račun svog sopstvenog rejtinga, jer smatramo da  mnogo važnije da Srbija dobije poštene izbore, nego mi dva odsto. Nismo ni jednog trenutka odugovlačili sa donošenjem odluke, već smo želeli da budemo maksimalno odgovorni, svesni da svaka promena zahteva određeno vreme, ali i volju koja je sa naše strane bila nesporna, nažalost, ne  i sa strane onih koji te promene treba da sprovedu.

I ne mislim uopšte da smo izgubili vreme, naprotiv. Inicirali smo uključivanje međunarodne zajednice u te pregovore, upoznali smo ih sa stanjem stvari i sada zaista više niko pod kapom nebeskom ne može da tvrdi da u Srbiji poštoje slobodni izbori. Svima nam je sve i više nego jasno i oni koji su tu državu ukrali od njenih građana, ne treba da gube vreme nama objašnjavajući zašto nisu ispunili ono na šta su se obavezali. Ali će to morati da objasne toj istoj međunarodnoj zajednici. 

Moraće da joj objasne zašto do kraja decembra nije izabrano pet novih članova REM, zašto nisu usvojene izmene zakona koje sprečavaju funkcionersku kampanju. Zašto je na čelu Nadzornog odbora Skupštine, koji treba da kontroliše izbore, čovek koji je bio na izbornoj listi i koji snima spotove za vladajuću stranku. I zašto su na posletku, sve ono što je preduslov slobodnih izbora probali da trampe za spuštanje cenzusa na tri odsto. Kao što godinama spuštaju životni standard, plate i penzije, nivo obrazovanja i kulture, otpornost na korupciju, osnovne uslove za život, te naposletku broj građana države koju su od njih oteli.

U Srbiji postoje evidentni i nesporni dokazi o zarobljenosti države. U Srbiji postoje evidentni, eklatantni i nesporni dokazi o zarobljenosti medija, koji su na istom nivou, ili gori, nego što je to bio slučaj u Severnoj Makedoniji kada je Evropska unija posredovala u rešavanju krize. U takvoj, zarobljenoj državi ne postoji ni slovo D od  demokratije. U takvoj, zarobljenoj i besramno privatizovanoj državi, nema slobodnih i poštenih izbora. Da bi se slobodni, pošteni i demokratski izbori kojima bi volja građana u potpunosti bila preslikana u Narodnoj skupstini Republike Srbije, dogodili PSG će nastaviti borbu. Pokret slobodnih građana zahteva od Evropske komisije nezavisni ekspertski izveštaj o stanju u medijima u Srbiji, kao i izveštaj o stanju vladavine prava u Srbiji. Pozivamo Evropsku komisiju da formira nezavisnu radnu grupu pravnih stručnjaka koja bi analizirala zarobljenost države i stanje institucija, i ukaže na konkretne probleme koji bi se trebali rešavati tokom reformskih procesa. Kao model za ovakve izveštaje mogao bi da posluži tzv. „Pribe izveštaj“ koji je Evropska komisija uradila za potrebe sagledavanja stanja u Severnoj Makedoniji tokom političke krize 2015. godine.

Zarobljenost institucija,koje su osnovni stubovi društva: tužilaštva, korumpiranost političke elite, sprega mafije i politike, klijentelizam, nepotizam, korupcija, korišćenje javnih resursa u političke svrhe, partijsko zapošljavanje, samo su neke od tema kojima bi se tzv. „Pribe izveštaj“ u Srbiji mogao baviti.  

Takođe, pozivamo Evropski parlament i Evropsku komisiju da formiraju nezavisnu radnu grupu koja će sprovesti istraživanje o stanju medijskih sloboda i funkcionisanja medija u Srbiji po istom “Pribe izveštaj” modelu. Problemi medija u Srbiji su dublji od njihove regulacije u vreme predizborne kampanje. Zbog toga su promene koje su najavljene i koje se delimično sprovode samo po površini zadiru u ovaj problem. Bez slobodnih medija nema uslova za delovanje političkih partija, pokreta, slobodnih mislioca, a kamo li uslova za slobodne i poštene izbore. 

Što reče vladika Rade, neka bude borba neprestana. A mi nećemo odustati sve dokle postoji cenzura i autocenzura i dok poslednji građanin Srbije ne bude mogao da glasa bez straha i prisile. Sve ispod toga nije dostojno čoveka i mi na to ne pristajemo.

 

Smrt fašizmu!