Devizni kurs dinara je vezan za evre. Ovo opredeljenje je bazirano na dominatnim ekonomskim i finansijskim vezama Srbije sa evro zonom.  U određenim slučajevima, sem u dinarima, privredni subjekti i građani svoje međusobne odnose obračunavaju ili ugovaraju u evrima. 

Svako ugovaranje ili obračun u poslovnim odnosima između pojedinih subjekata van dinara ili evra povezan je sa velikim deviznim rizicima. Ova činjenica poznata je državi  i privrednim subjektima uključujuči i banke. 

U određenom trenutku banke su ponudile građanima Srbije stambene kredite sa deviznom klauzulom u švajcarskim francima, iako su znale da na taj način građane izlažu velikom deviznom riziku. Za takve kredite i  rizike znala je i Narodna banka Srbije.

I taj rizik se ostvario, mesečna rate dužnika, računato u  dinarima ili evrima, višestruko se uvećala, a glavni dug građana, nakon 15 godina urednih otplata, značajno povećao.  Nastala situacija, u kojoj su se građani našli, može se porediti sa žrtvama klasičnih uličnih zelenaša kojima se umesto pištoljima i batinama pretilo paradržavnim izvršiteljima. Ljudi su ostajali bez stanova, bez plata, a oni slabiji upadali su u nervna rastrojstva.

Odgovornost za nastalu situaciju snose poslovne banke, kojima je bilo poznato kakvom visokom riziku izlažu svoje klijente, a da ih sa tim rizikom nisu upoznale. Odgovornost snosi i Narodna banka Srbije koja, kao regulatorni i kontrolni organ nadležan za bankarsko tržište, ništa nije uradila da to spreči.

Hitna sanacija tragične situacije u kojoj su se našli građani zaduženi u švajcarskim francima mora kompletno da padne, pre svega na poslovne banke, a potom na državu.

Međutim, istu grešku, koju su napravili građani zadužujući se u švajcarskim francima, napravila je i država nekoliko puta zadužujući se u dolarima.  Gubici koji su nastali kao posledica jačanja dolara u odnosu na evre pašće na teret budžeta Srbije odnosno na sve njene gradjane.

Problemi kredita građana u švajcarskim francima i države u dolarima su posledica nemara, ličnih interesa ili neznanja. Bilo šta da je u pitanju građani Srbije plaćaju visoku cenu.

PSG Odbor za ekonomiju i finansije