Govoriti o ljudskim pravima danas u Srbiji je teško, gotovo i nemoguće. Živimo u državi u kojoj se najviši državni zvaničnici pozivaju na ljudska prava i šalju sliku o zemlji u kojoj postoji vladavina prava i pravna država, a sve to ostaju samo mrtva slova na papiru, odnosno isprazne izgovorene reči.

Na žalost, umesto da budu sredstvo za borbu protiv koncentracije moći, ljudska prava izgovorena bez ikakvog značenja, zloupotrebljena do srži, postala su normativni izvori za uspostavljanje imperije koja sada sama diktira šta su to ljudska prava.

Danas, govoriti o tome da svi građani treba da budu jednaki pred Ustavom i zakonima, da svakome treba da sudi pravičan i nepristrasan sud, da svako ima pravo da radi i da bude adekvatno plaćen za svoj rad, da je neophodna adekvatna zaštita dece, majki i porodica, da jenasilje pojava koja mora biti institucijalno iskorenjena, postavlja se kao previše filozofsko i nekako daleko.

Kada je društvo dovedeno na sam rub ekonomske egzistencije, pokušavajući da održe konce u rukama sa preostalih par dinara u džepu, očekivati da će nekakva opšta, univerzalna, filozofska pitanja kao što su ljudska prava da im nahrane decu, da plate račune, da im obezbede adekvatno lečenje, dovode do još većih frustracija.

Dok ovo pišem, besna sam. Ljuta sam što i sama verujem u sve što napisah i pored toga što znam koliko je važno gledati širu perspektivu, da se kvaran sistem ne može promeniti sa par hiljada više u džepu, a opet svima bi nam dobro došlo tih par hiljada da preživimo naredne dane.

Kao neko ko se bavi ljudskim pravima, i sama osećam da je danas teško dopreti do ljudi, prijatelja i rodbine, i objasniti im koliko je važno upravo to da smo mi svi ljudi i da imamo prava i da niko ne sme da nam ih uskraćuje, da država postoji zbog nas, a ne mi zbog nje. Da država nije ništa do skup građana na jednoj teritoriji i da je ona dužna da se brine o svim svojim građanima.

Ljudska prava treba da budu način vođenja politike, politička ideologija u skladu sa moralnim normama. Ona postoje da bi trijumfovala i nametnula moralne principe sprovođenja vlasti. Politička i moralna dužnost političara se ogleda u borbi za ljudska prava svih građana.

Mi smo izabrali vrednosti.

Pokret slobodnih građana je u julu 2017. godine osnovao Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, kao organ unutar Pokreta koji se sa stručnog aspekta bavi pitanjem stanja i unapređenja ljudskih prava u Srbiji.

Svesni apsolutne destrukcije društva u kome živimo, borimo se za bolje sutra, borimo se za slobodukoja je moguća! Pravna država, vladavina prava, demokratske vrednosti jesu moguće i uspostavićemo ih upravo polazeći od uspostavljanja i zaštite ljudskih prava svih građana, jer to nije nikakva filozofija kako se nesmotreno predstavlja.

Ljudska prava su ono što smo mi! Ona pripadaju svakoj osobi, bila ona ženskog ili muškog roda, bila ona mlađa od 18 ili starija od 60 godina, bila ona osoba sa fizičkim ili mentalnim teškoćama ili predstavnik ili predstavnica manjina. Ljudska prava ne odvajaju nikoga već podrazumevaju jednake mogućnosti za sve. Ljudska prava su naše apsolutno pravo na život, pravo na kvalitetno obrazovanje, pravo na našu, neotuđivu imovinu, pravo na bezbednost svih građana, pravo na pravovremenu i adekvatnu zaštitu od bilo kog vida nasilja, pravo na demokratske i slobodne izbore na kojima građani svojom voljom biraju ili bivaju birani, pravo na realno informisanje i slobodne medije jer svi građani imaju pravo da znaju sva dešavanja od javnog interesa, pravo na rad, adekvatne uslove rada, platu, odmore i bolovanja, pravo na zaštitu naše privatnosti od bilo kakve zloupotrebe, pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu svima dostupnu...

Ne želimo državu u kojoj su prave vrednosti samo na papiru ili izgovorene negde ostale u vazduhu!

Borimo se za sistem koji funkcioniše u zaštiti prava svakog pojedinca. Želimo institucije koje će preventivno i reaktivno moći da odgovore na nasilje, želimo sistemsko uređenje pravosuđa, a ne samo deklarativno kako bismo ispunili stavke predviđene Akcionim planom za Poglavlje 23! Puko, formalno ispunjavanje uslova iz Akcionih planova za otvorena Poglavlja pristupanju EU bez adekvatne implementacije istih dovodi do prividnog demokratskog uređenja Srbije dok de facto živimo u zemlji koja nema institucije, zemlji koja ne poštuje prava svojih građana i koja ovakvim lažnim predstavljanjem samo degradira ionako loš položaj naše zemlje.

Ovo je naša borba, borba svih građana. Borba za svaku majku, ćerku, sina, muža, ženu, brata, sestru, za svakog komšiju ili slučajnog prolaznika. Za svaku radnicu Centra za socijalni rad, za svakog pripadnika policije. Za svaku učiteljicu ili prodavca. Za svakog učenika ili studentkinju. Za svakog penzionera i za svaku novu rođenu bebu! Vrednost ljudskih prava je u nama, za to se borimo. 
 

Autorka: Ana Janković - Jovanović, članica Predsedništva PSG