Instrukcije za uplatu članarine | Pokret slobodnih građana

Članarina za 2020. godinu

 

Članarina za 2020. godinu iznosi 1200 dinara.

Članarina se može uplatiti nalogom za prenos ili uplatnicom na tekući račun Pokreta slobodnih građana.

 

Instukcije za uplatu članarine:

Platilac: Ime i prezime, adresa

Svrha uplate: Članarina za 2020. godinu

Primalac: Pokret slobodnih građana, Ilije Garašanina 22 - Beograd

Račun primaoca: 265-1110310002018-56

Poziv na broj: datum rođenja člana (primer: Ukoliko je uplatilac rođen 14.06.1973. godine za poziv na broj upisuje se: 14061973)

 


Oslobađanje od plaćanja članarine

Ukoliko Vas težak materijalni položaj sprečava da izvršite uplatu članarine, možete zatražiti da budete oslobođeni plaćanja članarine slanjem maila na adresu finansije@pokretslobodnih.rs, bez obaveze dokazivanja ili obrazlaganja situacije u kojoj se nalazite. Ukoliko se Vaša finansijska situacija promeni u meri da ponovo možete da plaćate članarinu, možete nas o tome obavestiti slanjem maila na istu adresu.


Uplata članarine u stranim valutama

 

Članarinu je moguće uplatiti i u stranoj valuti sa minimalnim iznosom od 10 EUR, USD ili CHF.

Instrukcije za uplatu članarine - EUR

Instrukcije za uplatu članarine - USD

Instrukcije za uplatu članarine - CHF